Máte nejaké dotazy? Zavolejte nám na +420 777 866 620

 

Podporuje mojeID

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena: 75,00 Kč
skladem
Naše cena: 680,00 Kč
skladem
Naše cena: 36,00 Kč
skladem

KONTAKTY

Solia, spol. s r. o.
Česká 248
468 41 Tanvald
tel: + 420 773966622
obhcod(a)cajovydum.cz
Korespondenční adresa: Česká 248, 46841 Tanvald
Provozovna a výd. místo: Česká 248 468 41 Tanvald

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena: 100,00 Kč
skladem
Naše cena: 180,00 Kč
skladem
Naše cena: 280,00 Kč
skladem

Vážení a milí zákazníci, od 15.12.2012 vstupuje v platnost další restriktivní nařízení EU, které nám zakazuje psát u všech bylin a přírodních přípravků k čemu jsou určeny a přikazuje veškeré tyto texty odstranit ze stránek. Více info ZDE


Nedejme si přírodu

 » OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY + POŠTOVNÉ

Obchodní podmínky

firmy SOLIA, spol. s r.o., se sídlem Česká 248, 468 41  Tanvald, ČR, email: info@cajovydum.cz, týkající se internetového prodeje na webových stránkách www.cajovydum.cz, www.steviashop.cz a www.peruanskebyliny.cz


1. Obchodní firma prodávajícího:
SOLIA, spol. s r.o. se sídlem Česká 248, 468 41  Tanvald, IČO: 25431609, DIČ: CZ25431609, BÚ: 2700903998/2010 doručovací a kontaktní adresa provozovny: SOLIA, spol. s r.o., Česká 248, 46841 Tanvald, tel: 777866620

2. Všeobecná ustanovení

2.1. Kupující učiněním objednávky na stránkách www.cajovydum.cz, www.steviashop.cz a www.peruanskebyliny.cz akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy SOLIA, spol. s r.o., dále jen "prodávající" a jeho zákazníků, dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.

2.2. Prezentace výrobků na stránkách www.cajovydum.cz, www.steviashop.cz a www.peruanskebyliny.czjsou informativního charakteru, nemusí být vždy dostupné a skladem v požadovaném množství a tudíž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, týkající se tohoto zboží.

2.3. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty.

2.4. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí po dobu 12 hodin od potvrzení objednávky. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.

2.8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
-  způsobu úhrady kupní ceny zboží;
-  požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
-  nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.9.Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „ANO, souhlasím s Obchodními podmínkami“. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní.

2.11. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení některých položek zboží na webovém rozhraní obchodu se může lišit a je pouze ilustrační (například zobrazení ořechů či čajů),  dodavatel také může udělat inovaci obalu - prodávající může zboží dodat v jiném provedení, než na obrázku.

3. Platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Ceny uvedené v obchodu  www.cajovydum.cz, www.steviashop.cz a www.peruanskebyliny.cz platí i u objednávek při platbě v hotovosti na případných provozovnách firmy SOLIA? spol. s r.o., převodem na bankovní účet, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo pomocí platební karty na výdejnách prodávajícího.
b) dobírkou na adresu kupujícího
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
d) bezhotovostně platební kartou – pokud to systém umožňuje

Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji. Tento doklad lze případně poslat i pomocí e-mailu. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem odeslání zboží  případně jeho osobním převzetím a zaplacením zboží.

4. Přeprava a dodání zboží


Náklady na poštovné a balné nese kupující dle podmínek, které si sám zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.cajovydum.cz, www.steviashop.cz a www.peruanskebyliny.cz, v sekci poštovné. Pro kupující z ČR platí, že u objednávek nad 1300,- je poštovné zdarma, V takovém případě ale kupující nemůže uplatňovat vrácení poštovného v případě reklamace či vrácení zboží.

Velkoobchod: objednavky nad 2500,-kč bez DPH posilame bez poštovních poplatku. Pokud váha balíku přesáhne 15kg, účtujeme manipulační poplatek 100kč s DPH manipulační poplatek bez ohledu na výši objednávky.


U zásilek posílaných do zahraničí se poštovné řídí ceníky přepravních společností a dalších nákladů a ceny vznikají na základě společné dohody.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Místo plnění – osobní odběr

Místem plnění je provozovna prodávajícího, která je uvedena v záložce "kontakty", tj. na adrese Česká 248, 46841 Tanvald (případně další provozovny). Při osobním odběru zboží je platba vybírána v hotovosti. V takovém případě je ale potřeba se telefonicky nebo mailem domluvit na čase, kdy si kupující zboží vyzvedne.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

6.2  Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do dvou týdnů po vrácení zboží, které musí být neporušené, a jelikož se z velké části jedná o potraviny a potravinové doplňky, tak tyto nerozbalené z původního obalu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.4 Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží při jeho pořízení. Tento nárok je podle zákona ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím, tzn. že samozřejmě nelze nárokovat nejdražší přepravné na trhu, protože je jen na kupujícím, jakou formu přepravy zvolí.

6.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) při dodávkách zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno na zakázku spotřebitele
b) při dodávkách zboží, podléhající rychlé zkáze, nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

6.6 Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. Reklamace

Prodávající odpovídá za to, že zboží, které kupující převezme nemá vady, je kompletní,  a že v době kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si kupující objednal a které prodávající nebo výrobce popsal a hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. To ale neplatí pro zboží, prodávané se slevou kvůli vadě nebo snížené expiraci. Byla-li zjištěna závada, způsobená výrobcem nebo prodejcem, nebo chybějící položka, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo odstranění vady opravou. Po domluvě je možná sleva, finanční kompenzace nebo úplné odstoupení od smlouvy.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u subjektu určeného k provedení záruční opravy. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nejnižší sazby poštovného v ceníku prodejce, pokud původní nákup nebyl s nulovým poštovným, pak nárok na poštovné není. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Jakým způsobem se bude reklamace řešit, se strany dohodnou při oznámení závady a toto již později bez souhlasu obou stran nelze měnit. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese společnosti:  SOLIA, spol. s r.o., Česká 248, 46841 Tanvald. Uplatnění práva z vadného plnění začíná okamžikem, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

8. Záruční doba

1) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
2) Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím
3) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem tohoto internetového obchodu, platným v ČR.
4) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na info@cajovydum.cz

5) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
6) Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

Kupující má možnost kdykoli sám vymazat své údaje z databáze prodávajícího, na kterou má přístup přes přihlášení na www.cajovydum.cz a www.peruanskebyliny.cz. Prodávající nezpracovává ani neukládá tyto údaje nikam jinam. K výmazu může dojít i na žádost kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2014

 • Provozovatel e-shopu
  • SOLIA, s r.o.
   Česká 248
   468 41  Tanvald
   Mobil: +420 777 866620
   E-mail: info@cajovydum.cz
  • Společnost zapsána do obchodního rejstříku, vedeného
   Krajským soudem v Ústí nad Labem
   oddíl C, vložka 18014
  • IČO: 25431609, DIČ:CZ25431609

Děkujeme za Vaší pozornost a těšíme se na spolupráci s Vámi...

 

Váš tým Čajového domu a firmy SOLIA, s r.o.