Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.cajovydum.cz, spoločnosť soli, spol. s ro, postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. GDPR.

Spoločnosť soli, spol. s. r. o .., ako správca osobných údajov, si Vás, ako subjekt údajov, dovoľuje v súlade s čl. 12 a čl. 13 GDPR nižšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

Názov obchodnej firmy: soli, spol. s r. o.

Identifikačné číslo: 25431609

Adresa sídla a prevádzkarne: Slovenská 248, 468 41 Tanvald

E-mailová adresa: info@cajovydum.cz, obchod@cajovydum.cz

Telefónne číslo: +420 777 866 620

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 18014

 


Spracovanie osobných údajov na SPLNENIE ZMLUVY

účel spracovania

Účelom spracovania nižšie uvedených osobných údajov je splnenie kúpnej zmluvy alebo prijali opatrenia pred uzatvorením tejto zmluvy. Tým je myslené najmä poskytnutie informácií o Vašom nákupe, dodania objednaného tovaru na Vami určené miesto či ďalšie úkony, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky.

rozsah spracovanie

Na tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje: dodacie údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov ulice, popisné číslo, názov mesta, poštové smerovacie číslo, prípadne názov obchodnej firmy, IČO, DIČ) a fakturačné údaje, ak sa líši od údajov dodacích (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov ulice, popisné číslo, názov mesta, poštové smerovacie číslo, názov obchodnej firmy, IČO, DIČ).

zákonnosť spracovania

Právnym titulom spracovanie je splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR.

Príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcovia osobných údajov môžu byť osoby alebo spoločnosti zabezpečujúce realizáciu platby alebo prepravu a doručenie tovaru na základe kúpnej zmluvy.

doba spracovania

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a následne po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve a pod.).

Neposkytnutie osobných údajov

Máte právo neposkytnúť spoločnosti soli svoje osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám tak bohužiaľ nebudeme schopní dodať požadovaný tovar.

Spracovanie osobných údajov na ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

účel spracovania

Účelom spracovania je zasielanie obchodných oznámení informujúcich o novinkách, ponúkanom tovare alebo poskytovaných službách.

rozsah spracovanie

Pre uvedený účel je spracovávaná Vaša e-mailová adresa.

zákonnosť spracovania

Právnym titulom spracovanie je spracovanie na účely oprávnených záujmov správcu podľa čl. 6. ods. 1 písm. f) GDPR.

doba spracovania

Vaše osobné údaje budú spracovávané len po dobu, než nevyjadríte svoj nesúhlas s využitím Vašej e-mailovej adresy pre zasielanie obchodných oznámení. Pre zrušenie zasielanie obchodných informácií postupujte podľa pokynov uvedených v každej e-mailovej správe alebo zašlite žiadosť na e-mailovú adresu info@cajoydum.cz. Zároveň máte možnosť odmietnuť zasielanie obchodných informácií pri poskytnutí Vašej e-mailovej adresy.

Neposkytnutie osobných údajov

Máte právo neposkytnúť spoločnosti soli svoje osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou, ani požiadavkou, ktorý je nutné uviesť do zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nebude obchodné oznámenia zasielaný.

 


Spracovanie osobných údajov na VEDENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

účel spracovania

Účelom spracovania nižšie uvedených osobných údajov je vedenie používateľského účtu. Užívateľský účet Vám bude založený po vykonaní registrácie. Po zriadení užívateľského účtu budete môcť využiť niekoľko užitočných funkcií, ako jednoduchú správu osobných údajov využívaných pre predvyplnenie objednávkového formulára, komunikáciu s obchodníkom, evidenciu objednávok či účasť vo vernostnom programe (systému zákazníckych výhod).

rozsah spracovanie

Na tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje: identifikačné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa), dodacia adresa (názov ulice, popisné číslo, číslo orientačné, názov mesta, poštové smerovacie číslo), prihlasovacie údaje (užívateľské meno , autentizačný heslo), prípadné firemné údaje (názov subjektu, IČO, DIČ) alebo fakturačné údaje (meno a priezvisko, názov subjektu, názov ulice, popisné číslo, číslo orientačné, názov mesta, poštové smerovacie číslo) a realizované objednávky (číslo objednávky, dátum objednania, stav objednávky, získané body, cena bez DPH, cena s DPH, obsah objednávky, vrátane typu, množstva a ceny produktov).

zákonnosť spracovania

Právnym titulom spracovanie je splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6. ods. 1 písm. b) GDPR.

doba spracovania

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Neposkytnutie osobných údajov

Máte právo neposkytnúť spoločnosti soli svoje osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy o vedení používateľského účtu. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nebude môcť byť užívateľský účet založený, čím prídete o možnosť využiť funkcie s ním spojené.

 


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s podmienkami stanovenými v GDPR máte právo požadovať od spoločnosti soli, spol. s r. o. prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V prípade, že spoločnosť soli, spol. s r. o. spracováva Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu (čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu), máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Svoje práva môžete uplatňovať prostredníctvom písomného listu zaslaného na doručovaciu adresu soli, spol. s r. o., alebo prostredníctvom e-mailovej správy opatrené zaručeným elektronickým podpisom, ktorú zašlite na e-mailovú adresu info@cajovydum.cz.

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Platební brána ComGate

Platební brána ComGate